טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
236.7504
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.014 אגרת מידע יח' 204.00 204.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.015 העברה בטאבו יח' 195.20 195.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 3.33 3.33
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.017 טופס 4 יח' 287.31 287.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.019 טופס 2 יח' 287.31 287.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.023 אגרת מידע לשתי חלקות יח' 327.00 327.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.024 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 102.00 102.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.205 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.207 חממות ובתי רשת מעל 100 מ"ר מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.221 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון ,חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.901 אגרת דיון חוזר/טיפול יח' 493.86 493.86
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.03 1.03
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00