חומרי הדרכה לעורכי בקשות ומודדים

עורכי בקשות ומודדים יקרים,

לשירותכם חומרי ההדרכה מהכנס לעורכי בקשות ומודדים שהתקיים בוועדה לתכנון ובניה "קסם" ב- 8.8.16.

הכנס התמקד ביישום מעבר הוועדה לקבלת בקשות אך ורק דרך מערכת רישוי זמין החל מ - 04.09.2016.

בקבצים השונים מופיעים הסברים וקישורים פעילים לאתרים ולמידע נוסף.

צוות ועדת "קסם" מאחל לכולנו בהצלחה.

 

חלק א - חומרים לעורכי בקשות, פרקים 1-9

פרק 1 - חלק א פתיח-תוכן-הנחיות הועדה- הנחיות לתשלום אגרת מידע

פרק 2 הנחיות לתשלום אגרת מידע

פרק 3 - תהליך הרישוי לפי תיקון 101

פרק 4 מידע להיתר

פרק 5 - הנחיות לחיפוש מידע תכנוני ב GIS

פרק 6 - בקשה להיתר

פרק 7 - דוגמא להגשת בקשה להיתר ברישוי זמין

פרק 8 - תנאים מוקדמים ברישוי מלא

פרק 9 - פטור מהיתר

 

חלק ב - חומרים למודדים ולעורכי בקשות, פרקים 10-11

פרק 10-11 - הנחיות למודדים והנחיות לחיפוש ב GIS